Etanol

Etanol är en typ av alkohol med den kemiska formeln C2H5OH. Det är ett ämne med flera olika användningsområden. Bland annat används det som rengöringsmedel, ingredienser i smink, lösningsmedel och bränsle till bilar och andra fordon. Etanol är också den alkohol som finns i alkoholhaltiga drycker, och är den enda alkohol vi människor kan dricka (i måttlig mängd) utan att skadas.

Kemiska egenskaper

Etanol har enligt Wikipedia en hydroxylgrupp som medför att ämnet kan skapa vätebindningar till andra molekyler. Dessa är starka bindningar mellan molekyler som kräver mycket energi för att brytas. Detta medför att etanol får en hög kokpunkt, och uppträder i flytande form i stället för gasform i rumstemperatur. Hydroxylgruppen medför också att etanol är en vattenlöslig (hydrofil) molekyl, och att den är ett bra hydrofilt lösningsmedel.

Etanol som drivmedel

Etanol är ett vanligt drivmedel för bilar och andra fordon. Etanol går att tanka på de flesta vanliga bensinstationer, och benämns då som E85. E85 är egentligen 85% etanol och resterande bensin. På vintern ökas mängden bensin till 25% för att undvika kallstart av bilar. Ämnet har ett lägre energivärde per liter än bensin, vilket innebär att det krävs en större volym av etanol för att utvinna samma mängd energi som ur samma volym bensin. Dock finns många fördelar med att använda etanol i stället för bensin. Först och främst är det billigare. För det andra är etanol inte en ändlig resurs, en resurs som kommer att ta slut, till skillnad från bensin. Vidare är etanol i många avseenden miljövänligare, eftersom det är ett biobränsle. Etanolen som driver fordon framställs av grödor såsom majs och vete, och den koldioxid som släpps ut vid förbränningen av etanol finns därmed redan i det naturliga kretsloppet. Dessutom utgör utsläppen från en bil som drivs av etanol endast omkring hälften av utsläppen från en bensinbil.