Etanol

Etanol är ett finare ord för alkohol och har den kemiska beteckningen C2H5OH. Idag kan etanol användas till det mesta men den är mest känd för att vara alkohol och att vissa bilar använder det som drivmedel. Idag håller mitsubishimotors.se på att utveckla och promota etanol som drivmedel för sina bilar.

Bilindustrin i världen har använt Etanol som drivmedel sedan tidigt 1970-tal. Enligt abswheels är etanolen ett av de drivmedel som är mest miljövänligt då koldioxidhalten som den släpper ut är mycket liten.

Etanol skrivs som E85 när man tankar det på bensinstationer och detta betyder att det finns 85 % etanol i drivmedlet och de resterande 15 procenten är vanlig bensin. Under större delen av året är blandningen av etanol på detta viset men under vinterhalvåret blandas det 75-25 då klimatet är hårdare. Etanol utvinns från förnyelsebara energikällor, vilket gör att detta drivmedel inkluderas i de miljövänliga drivmedlen.

Idag står bensin och diesel mycket i fokus dels för att miljödebatten de senaste åren har ansett att en av de största bovarna gällande miljön är biltrafiken. Detta har möjliggjort att flertalet biltillverkare försöker göra en omställning i produktionen av bilarna. En av de enklaste alternativen är producera mer miljövänliga bilar och ett steg på vägen är bilar som drivs av etanol. Dagens industri menar i sin artikel för att minska koldioxid utsläppen i trafiken måste tillgången av etanolbilar bli enklare. För trafiken står för en stor del av dagens utsläpp men med etanolbilar så kan denna nivå bli nästan försumbar. Det är inte bara bättre för miljön att köra etanolbilar utan det är även billigare för dig som bilförare då du sparar ungefär en krona per mil. Många väljer tyvärr bort etanol som bränsle för under tillverkningen av det behövs sockerrör. De som får arbeta med att tillverka sockerrör arbetar under mycket dåliga omständigheter, vilket har lett till att flera väljer bort etanol som drivmedel. Men vissa väljer bort det för att skador på motorn kan uppstå om man inte vet hur mycket man ska tanka eller hur det ska blandas ut korrekt.

Tekniken går framåt och detta har även visat sig för etanolbilarna. En bilmotor kan klara av en omställning från bensin till etanol genom små förändringar hela tiden. Om man vill framföra sitt fordon med endast etanol, eller E85, så rekommenderar flera biltillverkare att servicen för bilen ska ske oftare. Om du kör en etanolbil hänvisar de till detta för att bilen inte ska ta skada. De påpekar också att under vinterhalvåret så rekommenderas det att ha en motorvärmare. Med en motorvärmare sparar du som förare bränsle och din bil kommer släppa ut mindre skadliga ämnen som den gör vid kallstarter. I Sverige blir det mycket kallt under vintern och om temperaturen går under -10 så bör en motorvärmare användas. Idag har biltillverkarna installerat motorvärmare i bilarna vilket möjliggör att du endast behöver hitta ett eluttag för att bilen ska må bra.