Etanol, bilar och framtiden

För att gå mot en miljövänligare värld behövs det fossila bränslet bytas ut mot fossilfritt bränsle. Här fyller etanolen en viktig funktion i form av drivmedel till miljövänligare bilar som ger mindre koldioxidutsläpp. Framtiden siktar mot ett drivmedel som på väldigt kort sikt är förnybart och innan det är fullt utvecklat hjälper etanolbilarna till att bromsa utsläppen.

Återlansering av etanolbilar

För att kunna möta de hårdare koldioxidkraven från EU börjar Ford utveckla sina laddhybrider. Det är både personbilar, transportbilar och suvar. Utvecklingen av detta tar några år innan det blir fullskaligt och vedertaget av allmänheten, och under tiden satsas det på etanolbilar i flera modeller. Etanolbilarna är bättre för miljön än bensin- och dieselbilarna. Etanolbilarna satsades stort på för ett tiotal år sedan men har efter det sjunkit undan för undan i popularitet, något som nu Ford hoppas ändra på när de återlanserar etanolbilen på marknaden igen. Etanolbilarna får inte några extra avgifter eller skatter, men heller ingen särskild bonus. Detta kan tyckas vara hugget som stucket för den enskilde bilägaren, men faktum är att under de första tre åren blir faktiskt en etanolbil betydligt billigare att äga än samma modell med bensinmotor.

Köpa och sälja etanolbilar

När det kommer till att sälja bil, så är andrahandsvärdet på bilar ofta av betydelse för både köpare och säljare. Stora värdeminskningar är tråkigt för säljaren och ofta fördelaktigt för köparen så länge bilen är i ett bra skick. Om du vill sälja din etanolbil för att exempelvis köpa en elhybrid kan det vara skönt att veta att etanolbilens andrahandsvärde är ganska bra. De tappar ungefär lika mycket eller litet som andra bilar, och jämför du med en dieselbil så ligger de till och med på ett bättre andrahandsvärde. De är i och med återlanseringen av etanolbilar på väg att få ett ännu bättre andrahandsvärde.

Etanolbilägare fuskade

När alla miljöbilspremier, skattelättnader och annat som gjorde det billigare att köra en etanolbil klingade ut uppdagades också att allt fler etanolbilar tankades med bensin. I takt med att kostnaden för miljöbilarna och etanolen steg sjönk miljömedvetenheten hos folket. Det innebar att det återigen blev ökade utsläpp eftersom etanolen inte användes, vilket är mycket olyckligt för miljön.

Alternativa drivmedel

Reduktionsplikten innebär att de som levererar drivmedel, tillika de som säljer drivmedel kommer undan för undan att få höja andelen förnybara drivmedel, annars blir det böter. Det innebär att fordonen kommer att tvingas gå över till alternativa drivmedel i takt med att de fossila bränslena fasas ut. Luleå Tekniska Universitet gjorde en studie på en etanolbil, E85-bil, och tankade den med M56 istället. Detta är biometanol och till just den här studien producerades biometanolen på universitets egna anläggning och är tillverkat av helt biobaserade restprodukter från svenskt skogsbruk och utan att förädlas till kemisk kvalitet. Etanolbilen, en SAAB 9-5 Biopower, gick sedan 1000 mil på detta utan att några skador eller förändringar kunde upptäckas i motorn. Det visar att många etanolbilar skulle kunna klara sig på M56 istället och övergången till fossilfritt inte kräver lika många helt nya bilar i bruk då befintliga etanolbilar kan konverteras till M56 också.