Etanol – Framtidens bränsle?

I tider då vi ständigt ser oss om efter miljövänliga alternativ är det inte konstigt att etanol kommit upp på tapeten. Etanol är en alkohol som kan användas som bränsle i fordons förbränningsmotorer. I Sverige är det exempelvis vanligt med E85, en blandning som innehåller 85 % etanol och 15 % bensin. Värt att notera är att detta endast gäller på sommaren, under vintern förändras antalet procent till 75 % etanol. Vad gör då etanol till ett miljövänligt alternativ och kommer etanolbilar någonsin slå igenom på samma sätt som exempelvis elbilar gör? Följ med när vi tar en närmare titt på etanol som framtidens bränsle.

High angle view of gas pump attached gas tank

Förnyelsebar energikälla och ett bra alternativ

Det är vanligt att man ser sig om efter möjligheter att förbättra sin miljö, verksamhet eller omgivning. Är du egenföretagare kanske du tittar närmare på chansen att sälja fakturor och om du är bilförare har kanske tanken om en etanolbil varit i dina tankar? Det är ingen större skillnad mellan etanolbilar och vanliga bensinbilar. du kan faktiskt köra en etanolbil på både E85 och vanlig bensin. Då etanol smörjer motorn sämre än bensin har ägare av denna typ av bil har upplevt att de behöver byta filter och olja oftare. Anledningen till att många föredrar exempelvis etanolbilar är att etanol som används i bland annat E85 är utvunnen ur grödor som sockerrör och vete. Du kan också få fram etanol ur biomassa som energiskog. Det gör etanol till en förnyelsebar energikälla och ett bra alternativ till bensin och diesel. Andra positiva egenskaper är att etanol är lätt att lösa i vatten och därmed bryts ned snabbt i naturen.

Nya förändringar

Enligt IEA, International Energy Agency, står etanol för 2/3 av bioenergin som används inom marknaden för transport. Trots dess fördelar som alternativ till fossila bränslen blir det allt svårare för etanol-brukare att fortsätta tanka i Sverige. En höjning på en krona i årsskiftet 2015 – 2016 gör nu att etanol är det dyraste bränslet på marknaden. Det har gjort att många etanol-anhängare har tvingats att ge upp kampen och numera letar efter andra miljövänliga alternativ så som elbilar. Den senaste höjningen i pris är i viss mån märklig då många åtgärder vidtagits under åren för att underlätta ett etanolbruk. Bland annat kom det i 2006 en pumplag som gjorde att de största bensinstationerna var tvungna att tillhandahålla bränsle som var förnybar, exempelvis etanol och biogas. Lagen kom senare att revideras men hoppet för etanol som framtidens bränsle fortsatte. I och med den senaste prishöjningen kan det dock bli en dyr och förlustaffär även för de mest inbitna etanol-anhängare att fortsätta tanka i Sverige.