Etanol i kollektivtrafiken

Etanol är ett bränsle som har många fördelar jämfört med bensin eller diesel. Den främsta är naturligtvis att etanol är bättre för miljön, eftersom det är en förnyelsebar energikälla. Det gör att det inte släpps ut något nytt kol i atmosfären som bidrar till växthuseffekten vid förbränning av etanol. Etanol är också lösbart i vatten, vilket gör att det till skillnad från bensin och diesel är ofarligt om det skulle komma ut i naturen. Det finns dock även möjlighet att göra dieseldrivna bussar och bilar miljövänligare genom att dieseloptimera dem. På det sättet minskar man motorns förbränning samtidigt som man ökar dess prestanda. Du kan få hjälp med dieseloptimering på Dieselkraft.se.city-cars-people-street-large

Biltillverkarna har insett etanolens fördelar, och skapat bilmodeller som använder etanol som bränsle. Det har även bussindustrin gjort, närmare bestämt Scania, som är den huvudsakliga tillverkaren av de etanolbussar som använts i kollektivtrafiken i Sverige och internationellt. Etanolbussar började användas i kollektivtrafiken i Sverige redan på 1990-talet, då framförallt i Stockholms innerstad. År 2002 hade man i Stockholms lokaltrafik 250 etanolbussar i bruk, med planer på att beställa ytterligare 20 bussar från Scania. Samma år meddelade dock Scania att de efter denna beställning skulle lägga ner sin tillverkning av etanolbussar, eftersom den inte var tillräckligt lönsam.

Etanolbussarna har sedan dess fått konkurrens i lokaltrafiken av biogasbussar, men än så länge fortsätter etanolen att vara ett miljövänligt alternativ i Sveriges kollektivtrafik. I mars 2010 förväntades till exempel Stockholms landsting (som äger SL) besluta om att sätta in ytterligare 85 etanolbussar i sin trafik, och etanolbussen har gjort sitt intåg även i andra delar av landet. Av de 22 bussar som finns i bruk i Umeå Lokaltrafiks verksamhet är till exempel sex stycken etanolbussar, och i Falun och Östersund förekommer de i stort antal.

Tiden får dock utvisa om etanolbussarna har en framtid, eller om de kommer att konkurreras ut av andra förnyelsebara bränslen. I Storbritannien har så redan skett, då de sista bussarna med etanol som drivmedel avvecklades under 2013. Etanolbussarna har påverkat bussarnas miljöpåverkan positivt, enligt Nottingham City Transport. Anledningen till att man tar bort etanolbussarna är därför inte missnöje med etanol som bränsle, utan att regeringen beskattat etanol som alkohol, och inte drivmedel. Detta har gjort att driftskostnaderna har blivit för höga.