Fördelar och nackdelar med etanol

Vi har länge vetat att de fossila bränslen vi använder för att driva våra bilar, båtar, bussar och en oändlig mängd andra saker förr eller senare kommer att ta slut. Forskare arbetar därför hela tiden på att ta fram förnyelsebara energikällor för att kunna minska förbrukningen av fossila bränslen och i längden ersätta dem helt.

Etanol är en sådan förnyelsebar energikälla. Etanol framställs av olika stärkselse- eller sockerrika grödor, som salix (energiskog), sockerrör, majs och spannmål. Källan till etanol som bränsle kommer med andra ord aldrig att sina, eftersom man hela tiden kan odla mer av grödorna. Att etanol tillverkas från nyodlade växter gör också att det är ett bränsle som inte släpper ut fler växthusgaser i atmosfären. Fossila bränslen kommer som bekant från äldre geologiska perioder. De består av rester från djur och växter som legat under jorden i miljoner år och utsatts för högt tryck och värme, vilket har förvandlat dem till det vi idag använder till bensin. De fossila bränslena innehåller en hög halt kol, som under lång tid har befunnit sig utanför kolcykeln i naturen. När man förbränner de fossila bränslena (till exempel vid bilkörning) frisätter man därför koldioxid som inte har funnits i atmosfären tidigare, vilket bidrar till den globala uppvärmningen.Fördelar och nackdelar med etanol 1

Vi förbränning av fossila bränslen frisläpps också gaser som kväveoxid och kolväte, som innehåller partiklar som är skadliga för människor att inandas. Dessa partiklar släpps ut i mycket mindre omfattning vid förbränning av etanol.

En annan miljöfördel med etanol är att den kan lösas upp i vatten och brytas ned av mikroorganismer, vilket gör att den inte orsakar någon skada om den kommer ut i naturen. När olja släpps ut i naturen, till exempel när ett fraktskepp får en läcka, är istället följderna för havet och de djur som lever där katastrofala.

Alla lovprisar dock inte etanolen. Flera forskningsrapporter har visat att tillverkningen av etanol faktiskt kan ha en negativ inverkan på andelen växthusgaser i atmosfären. Det beror på att det ökande behovet av etanol tvingar odlare att utöka sina odlingsmarker. När de gör det skövlar de regnskogar och grässlätter som växt där sedan urminnes tider. I jorden där dessa träd och växter växer finns växthusgaser lagrade, och när man skövlar jorden för plantering frigörs de, på liknande sätt som gaserna frigörs från de fossila bränslena.

Utvecklingen av etanol som bränsle är därför inte helt utan oenigheter. Med bättre framställningsmetoder kanske etanolen kan bli svaret på frågan om förnyelsebara energikällor.