Hur framställs etanol?

Etanol är det vi i vardagligt tal kallar alkohol. Etanol finns med andra ord i alkoholhaltiga drycker som öl, vin och sprit, men används även i produkter som absolut inte är avsedda för konsumtion, som spolarvätska, lösningsmedel, desinfektionsmedel och bilbränsle.

Etanolens kemiska formel är C2H5OH. Framställningsmetoden för etanol kan se något olika ut beroende på vilken råvara som används. Etanol kan dels framställas på syntetisk väg, vilket är vanligt när den ska användas inom industrin, och dels på biologisk väg, genom jäsning. Råvaran består då av olika växter som är rika på socker eller stärkelse, till exempel spannmål, sockerbetor och majs. I USA och Brasilien, som är de länder som har störst produktion av drivmedelsetanol, används framförallt majs respektive sockerrör. Drivmedelsetanol tillverkas även i Sverige, och spannmål är då den råvara som är vanligast. Det går också att tillverka etanol från råvaror med en hög halt cellulosa, till exempel ved och halm, men råvaran måste då först spjälkas för att fördelas i mindre beståndsdelar som lättare kan jäsa.Hur framställs etanol 2

För att tillverka etanol av spannmål, närmare bestämt vete, måste man först mala ned vetet till mjöl. Mjölet blandas sedan med vatten för att skapa en slags gröt. Därefter tillsätts särskilda enzymer i grötmassan som börjar bryta ned stärkelsen, det vill säga kolhydraterna, i vetet till en sockerlösning som kallas för mäsk. Till mäsken tillsätter man jäst, vilket omvandlar sockret till alkohol, eller etanol, och koldioxid. Efter detta sker en destillering i två steg, som går ut på att skilja etanolen från mäsken.  Den mäsk som blir kvar (som nu alltså är alkoholfri) används till att skapa djurfoder, eftersom den är mycket proteinrik.

Innan etanolen kan säljas som bränsle genomgår den först en process som kallas denaturering, vilket innebär att man tillsätter illasmakande ämnen eller kräkmedel i etanolen för att göra den odrickbar. På detta sätt skiljer sig etanol från andra rena spritdrycker som till exempel vodka. Denatureringen är nödvändig för att etanolen inte ska alkoholbeskattas, vilket skulle göra det mycket dyrt att sälja som bränsle. Än så länge har dock Sveriges regering inte godkänt denatureringen av etanol, vilket gör att etanolen också blandas ut med bensin.