Sockerbeta

Sockerrör kan som bekant användas till en mängd andra saker än att framställa etanol. Dess ursprungliga användningsområde var till exempel som en källa till socker. Parallellt med att rörsockret gjorde sitt intåg på den europeiska marknaden fanns dock även en annan växt som man kunde utvinna socker ur, nämligen sockerbetan.

Det socker som utvinns ur sockerbetor är kemiskt identiskt till det socker som utvinns ur sockerrör. Trots det ser de båda plantorna mycket olika ut, och odlas på mycket olika sätt. En sockerbeta består huvudsakligen av en vit, konisk rot, som växer under marken. Ovan jord har plantan en stor, grön blast. Att sockerbetan lönar sig så väl för att utvinna socker beror på att plantan lagrar kolhydrater i form av sackaros, istället för stärkelse eller fett som är det vanligaste sättet att lagra energi hos andra växter. Detta gör att man från en enda sockerbeta kan utvinna 140 gram socker.276_Beta_vulgaris_L

Sockerbetan har funnits med människan länge, men det är bara under de senaste 200 åren som metoderna för att utvinna socker har blivit så effektiva att det har varit ekonomiskt möjligt att göra det på stor skala. Innan dess åts sockerbetan helt enkelt som en grönsak. Det var efter att Franz Carl Achard grundade den första fabriken för utvinning av socker ur sockerbetor år 1801 som den europeiska marknaden för sockerbetor började växa. Tyvärr gjorde rörsockret sitt intåg ungefär samtidigt. Till en början försökte Napoleon stävja detta genom att förbjuda import av brittiska varor (som bland annat innebar rörsocker från Amerika). När detta förbud hävdes vällde dock rörsockret in, vilket innebar att många sockerbetsfabriker gick i konkurs. Så småningom återhämtade den sig dock, och i slutet av 1800-talet kom 63 procent av allt socker i världen från sockerbetor. Den ställningen har försämrats något sedan dess – idag har sockerbetan en ungefär 20-procentig andel av världens sockerproduktion, och resten kommer från sockerrör.

Om du själv har ett trädgårdsland på tomten, där du odlar till exempel sockerbetor, kan det vara trevligt att ha en rejäl uppsättning utemöbler där du kan sitta och skåda ut över ditt land. Du hittar utemöbler för alla smaker på Buildor.se.