Sockerrör

Sockerrör är en stråväxt inom familjen gräs, och liknar till utseendet vass. De växer normalt till en höjd på mellan två och fyra meter, och de växer fort, ungefär 2,5 centimeter per dygn. Dessutom är sockerrör en perenn, det vill säga en flerårig växt, som man inte behöver plantera om varje år. Nya skott kan skjuta fram efter skörd upp till åtta gånger innan man behöver plantera om växten.

Av sockerrör görs förutom socker även etanol, som är ett förnyelsebart bränsle. För att producera 100 liter etanol, vilket motsvarar ungefär 66 liter bensin, krävs 1000 sockerrör. Det kan låta mycket, men man räknar med att kunna odla mellan fem och åtta plantor per kvadratmeter. Det innebär att man för att producera 100 liter etanol skulle behöva en odling med en yta på mellan 125 och 200 kvadratmeter. Det land i världen som producerar mest sockerrör och etanol är Brasilien. En av de största odlingarna i Brasilien heter Usina São Martinho, som har en sammanlagd yta på 60 000 hektar. Det motsvarar 600 miljoner kvadratmeter, vilket innebär att det hittills inte är några problem att producera tillräckligt med sockerrör för att täcka upp behovet av etanol.Sockerrör 11

På odlingarna i Brasilien planteras sockerrören om vart femte eller vart sjätte år, eftersom hektarskördarna börjar sjunka då. Ibland planterar man en omväxlingsgröda som majs emellan, för att jorden ska återhämta sig, men det är vanligare att bara plantera sockerrör efter sockerrör. De stora och moderna sockerbruken har i Brasilien odlingsområden på mellan 20 000 och 100 000 hektar, och producerar ofta både socker och etanol. Beroende på hur behovet ser ut på marknaden kan de reglera i vilken utsträckning de producerar det ena eller det andra.

Brasiliens jordbruksminister, Roberto Rodrigues, sade 2005 att landets sockerrörsareal kommer att ha fördubblats från vad som då var 5,8 miljoner hektar till mellan 10 och 12 miljoner hektar år 2020. Landets produktion och export av etanol har alla förutsättningar för att öka, då länder som Kina och Japan investerar i Brasiliens infrastruktur. Detta för att försäkra sig om att ha tillgång till etanol när jordens fossila bränslen förr eller senare tar slut.

Globalt producerades år 2009 mer än 70 miljarder liter etanol, en siffra som sannolikt bara har ökat sedan dess, och kommer att fortsätta öka.